جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه‌های صادراتی سال 1383 و سالهای قبل
وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی درجلسه مورخ 10/11/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند:
1ـ به منظور پرداخت هرچه سریع‌تر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه‌های صادراتی سال 1383 و سالهای قبل (حدود نهصد میلیارد ریال) و همچنین پرداخت جوایز و کمکهای تشویقی تعهدشده سال 1384 (هزار و پانصد میلیارد ریال) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است:
الف ـ اعتبار هشتصد و پنجاه میلیارد ریالی مربوط به جوایز و مشوقهای صادراتی موضوع ردیف 147100 قانون بودجه سال 1384 کل کشور را به صورت صددرصد تا پایان بهمن‌ماه سال جاری تخصیص داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت کند.
ب ـ نسبت به مبادله موافقتنامه بودجه سال 1385 با سازمان توسعه تجارت ایران تا پایان اردیبهشت 1385 اقدام کند و صددرصد اعتبار مصوب را تخصیص دهد.
2ـ به منظور رقابتی شدن هزینه‌های صادراتی و در جهت کاهش نرخ سود مؤثر تسهیلات ریالی بخش صادرات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هرساله بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی را تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور (سال 1388) به این امر اختصاص دهد. متوسط نرخ سود تسهیلات فوق به گونه‌ای خواهدبود که در سال اول اجرای برنامه (سال 1384) نه درصد و تا پایان برنامه چهارم توسعه متناسب با کاهش نرخ سود بانکی کشور به طور سالیانه کاهش یابد.
3ـ به منظور هماهنگی میان دستگاهها و یکپارچه‌سازی مدیریت کلان صادرات غیرنفتی کشور، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی صادرات غیرنفتی کشور تعیین می‌شود و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و دستگاههای دولتی ذی‌ربط در امور اقتصادی، تولیدی، تجاری و خدماتی کشور مکلفند سیاستها، مقررات و دستورالعملهای تأثیرگذار بر صادرات کشور را با سازمان مذکور ـ کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات ـ هماهنگ کنند.
4ـ به منظور تأمین مالی صادرات به کشورهای عراق، قرقیزستان و ازبکستان:
الف ـ قرارداد عاملیت موضوع تصویب‌نامه شماره 3317ـ84/م/ت33358ک مورخ 28/4/1384 حداکثر ظرف یک ماه بین بانک توسعه صادرات ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منعقد شود.
ب ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستورالعمل نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین مالی صادراتی را حداکثر ظرف یک ماه تدوین و به بانکهای عامل ابلاغ کند.
5 ـ این تصویب‌نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 9/2/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17823
تاریخ تصویب :
1385/2/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :