جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد منطقه‌های نمونه گردشگری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 230 ـ 1/851 مورخ 21/1/1385 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
1ـ منطقه‌های نمونه گردشگری به شرح زیر تعیین می‌شوند:
ردیف نام منطقه استان سطح منطقه
1 طبیعت سبز پارس اردبیل ملی
2 شورابیل اردبیل استانی
3 پارک بوجه خمین مرکزی استانی
4 پرندینه مرکزی محلی
5 گاماسیاب همدان بین‌المللی
6 باغ‌شهر آفتاب همدان ملی
2ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط‌زیست درخصوص منطقه‌های چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17823
تاریخ تصویب :
1385/2/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :