جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان
(مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه581 مورخ 29/1/1385 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان را به شرح زیر تصویب کرد:
مقدمه:
در عصر حاضر با توجه به این که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزون‌تر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب‌نظران، کارشناسان و برنامه‌ریزان فرهنگی کشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس می‌شود.
براین اساس شورای فرهنگ عمومی استان در مرکز هر استان با هدف شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و اصلاح و ارتقای آن و نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی زیرنظر شورای فرهنگ عمومی کشور تشکیل می‌شود.
ماده1ـ وظایف شورای فرهنگ عمومی استان
الف ـ شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی:
1ـ مطالعه، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان براساس شاخص‌های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.
2ـ شناسایی و ارزیابی علمی، پیش‌بینی و رصد موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان.
3ـ انجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان و تحلیل و ارزیابی نتایج تحقیقات علمی انجام‌‌شده، به منظور دسترسی به راهکارهای مناسب جهت حل مسائل فرهنگی.
4ـ شناسائی، سنجش استعدادها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی استان.
5 ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به موضوعات، طرح‌ها و گزارش‌هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع می‌شود.
ب ـ اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی:
1ـ تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح‌های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص‌های فرهنگ عمومی استان.
2ـ تلاش در جهت ایجاد همکاری، هماهنگی و همسویی بین دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مجریان فرهنگی استان در زمینه ساماندهی برنامه‌های فرهنگی استان.
3ـ اتخاذ شیوه‌های تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف.
4ـ برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و تدوین شیوه‌نامه‌های لازم جهت ایفای وظایف در چارچوب سیاست‌های شورای فرهنگ عمومی.
ج ـ نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور:
1ـ برنامه‌ریزی در جهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور در استان‌ها.
2ـ ارزیابی روند اجرایی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی در استان.
ماده2ـ اعضای شورای فرهنگ عمومی استان
1ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا.
2ـ استاندار به عنوان نایب رئیس شورا.
3ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان.
4ـ مدیرکل سازمان صدا و سیمای مرکز استان.
5 ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان.
6 ـ یک نفر از رؤسای دانشگاه‌های مرکز استان به انتخاب مجمع رؤسای دانشگاههای مرکز استان.
7 ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان.
8 ـ مدیرکل اطلاعات استان.
9 ـ مدیرکل تربیت بدنی استان.
10ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
11ـ شهردار مرکز استان.
12ـ فرمانده نیروی انتظامی مرکز استان.
13ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج مرکز استان.
14ـ رئیس جهاد دانشگاهی مرکز استان.
15ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان.
16ـ رئیس کل دادگستری استان.
17ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که مسئولیت دبیری شورا را نیز عهده‌دار است.
18ـ یک نفر از رؤسای نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان به انتخاب مجمع نهاد نمایندگی استان.
19ـ مسئوول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان.
20ـ مسئول دفتر رسیدگی به امور مساجد استان یا یک نفر از ائمه جماعات فعال به پیشنهاد امام جمعه.
21ـ یک نفر از ارباب جراید استان به پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تأیید شورای فرهنگ عمومی استان.
22ـ سه نفر از شخصیت‌های معتبر فرهنگی و هنری استان (حداقل یک نفر از خواهران) به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان.
تبصره1ـ مدت عضویت اعضای مندرج در بندهای 21 و 22 دو سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره2ـ احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی استان توسط رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) صادر می‌شود.
تبصره3ـ شورای فرهنگ عمومی استان می‌تواند در موارد ضروری افراد دیگری را حسب تشخیص در ارتباط با موضوع مورد بررسی، بدون حق رأی به شورا دعوت نماید.
تبصره4ـ حضور اعضای حقوقی شورای فرهنگ عمومی استان در جلسات الزامی است و حضور نماینده مورد قبول نیست.
ماده3ـ وظایف دبیرخانه
1ـ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان در ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل می‌شود و تحت نظارت دبیر شورا فعالیت می‌کند.
2ـ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان به صورت مستمر و سالانه گزارش روند اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور و استان و نتایج تحقیقات و تحلیل‌ها از وضعیت فرهنگ عمومی را برای طرح در شورای فرهنگ عمومی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال نماید.
3ـ دبیرخانه شورا می‌تواند متناسب با وظایف شورا و یا برحسب مورد، گروه‌های کار (علمی ـ مشورتی) را با عضویت اعضای شورا و همچنین دعوت از افراد صاحبنظر تشکیل دهد.
4ـ دبیرخانه شورا موظف است تمهیدات لازم را برای تشکیل جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار فراهم نماید.
ماده4ـ شورای فرهنگ عمومی استان با توجه به نوع وظایف و اهمیت آن باهیچ‌یک از شوراها و کارگروه‌های استان قابل ادغام نیست.
ماده5 ـ شورای فرهنگ عمومی استان می‌تواند در هر یک از شهرستانهای تابعه استان، شورای فرهنگ عمومی شهرستان را تشکیل دهد.
تبصره1ـ ترکیب وظایف شورای فرهنگ عمومی شهرستان را شورای فرهنگ عمومی استان تعیین و پس از تأیید شورای فرهنگ عمومی کشور ابلاغ می‌نماید.
تبصره2ـ احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان توسط رئیس شورای فرهنگ عمومی استان صادر خواهدشد.
ماده6 ـ مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان، پس از تأیید رئیس، توسط استاندار ابلاغ می‌شود.
ماده7 ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی استان از طریق دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هماهنگی‌های لازم را در ارتباط با شورای فرهنگ عمومی کشور به عمل خواهدآورد.
ماده8 ـ در صورتی که حیطة تصمیمات یا نتایج مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان از محدودة استان فراتر رود، کسب نظر شورای فرهنگ عمومی کشور الزامی است.
ماده 9ـ آیین‌نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی استان توسط دبیرخانه تهیه و در شورای فرهنگ عمومی استان تصویب می‌شود.
ماده10ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف است، بودجه و اعتبارات سالانه موردنیاز شورای فرهنگ عمومی استان را به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان در اعتبارات استان منظور نماید.
ماده11ـ دستگاه‌های عضو جهت مشارکت در فعالیت‌های شورا موظف به انجام مطالعات، پژوهش‌ها و تهیه گزارش‌های کارشناسی موردنیاز شورا بعد از تصویب شورا خواهندبود.
ماده12ـ این آیین‌نامه در یک مقدمه، 12 ماده و 6 تبصره در جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، و از تاریخ تصویب، جایگزین آیین‌نامه مصوب 8/12/1373 شورای فرهنگ عمومی می‌شود.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17823
تاریخ تصویب :
1385/1/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای فرهنگ عمومی
موضوع :