جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

مصوبه شورای‏عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر زاهدان
استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر زاهدان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‏نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‏ای، منطقه‏ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‏رساند؛ شورای‏عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1/12/1384؛ طرح جامع شهر زاهدان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 24/7/1384 در شورای توسعه و برنامه‏ریزی آن استان به تصویب رسیده بود را مورد تصویب نهایی قرار داد و مقرر نمود:
ـ بند 2 صورتجلسه کمیته فنی (پیوست) با هماهنگی استانداری تدقیق شود تا حریم بر محدوده منطبق نگردد.
ـ در اراضی غرب برای کسانی که ایجاد حقوق مالکانه شده، توسط وزارت مسکن و شهرسازی، معادل قیمت، اراضی مناسب در داخل محدوده واگذار شود.
ـ 5 هکتار اراضی با کاربری ستاد در حریم شهر تثبیت گردد.
ـ در مورد اراضی راه‏ْآهن، مشاور، دبیرخانه شورای عالی، شرکت راه‏آهن و استانداری سیستان و بلوچستان نظرات را جمع‏بندی و این جمع‏بندی ملاک عمل خواهد بود.
ـ در مورد سرانه آموزشی آخرین استاندارد وزارت آموزش و پرورش توسط مشاور اخذ و در طرح لحاظ و ملاک عمل قرارگیرد.
ضروری می‏داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‏ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‏الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‏های ذی‏ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر زاهدان بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‏بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1395) معادل 776060 نفر محدوده‏ای به وسعت 6856 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 115 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 330 نفر در هکتار) تهیه شده است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‏ربط رسانیده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17823
تاریخ تصویب :
1384/12/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان سیستان و بلوچستان
موضوع :