جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

مصوبه شورای‏عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه اسلام‏آباد غرب
استاندار محترم استان کرمانشاه
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه اسلام‏آباد غرب
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‏عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‎نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‏ای، منطقه‏ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‏رساند؛ شورای‏عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ17/11/1384؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اسلام‏آباد غرب (شامل شهرستانهای اسلام‏آبادغرب، گیلان غرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین و دالاهو) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‏نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‏نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 5/6/1384 در شورای برنامه‏ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را با تأکید بر صورتجلسه مورخ 19/1/1383 کمیته فنی شورای عالی مورد تصویب نهایی قرارداد:
1ـ مباحث مربوط به پدافند و دفاع غیرعامل با توجه به موقعیت منطقه با هماهنگی وزارت دفاع در طرح لحاظ شود.
2ـ کلمات و عباراتی مانند روستا ـ شهر و خرد ـ ناحیه از متن مطالعات طرح حذف و کلمات و عبارات براساس الگوی سطح‏بندی مناطق و مراکز روستایی و استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستایی کشور مصوب 6/10/1378 شورای عالی شهرسازی اصلاح گردد.
3ـ با توجه به غیرعملی بودن پیش‏بینی نرخ بیکاری در ناحیه در سال 1400، مقرر شد مراتب مورد بازنگری قرارگیرد. نرخ پیشنهادی شورای عالی معادل توسط نرخ بیکاری کل کشور (حدود 8درصد) می‏باشد.
4ـ شهرک صنعتی اسلام‏آباد غرب مصوب جلسه 11/10/1379 هیأت محترم وزیران موضوع نامه شماره 46295/ت21725/هـ مورخ 17/10/1379 در نقشه‏ها و اسناد طرح نمایش داده شود.
لازم می‏داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‏ریزی آن استان به‏ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‏های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‏بینی شده برای ناحیه اسلام‏آباد غرب در سال افق طرح (1400) معادل 535630 نفر (58 درصد شهری و 42درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن بشرح زیر می‏باشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقه‏بندی و نقشه کاربری اراضی.
سند شماره 2 ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.
سند شماره 3ـ سطح‏بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.
سند شماره4 ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجرای ماده2 آیین‏نامه مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17823
تاریخ تصویب :
1384/11/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :