جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تفویض اختیارات هیئت وزیران مندرج در قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی ـ آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران ـ مصوب1380ـ به وزیران عضو شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 88282 مورخ 24/12/1384 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ اختیارات هیئت وزیران مندرج در قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی ـ آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران ـ مصوب1380ـ به وزیران عضو شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 70746/ت694 مورخ 11/7/1368) تفویض می‌شود.
2ـ ملاک اعتبار تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یادشده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای مزبور می‌باشد که در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17825
تاریخ تصویب :
1385/2/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :