جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تغییرنام شهر فتح‌آباد به شهر کارزین

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/8/1384 بنا به پیشنهاد شماره 16278/42/4/1 مورخ 13/2/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
نام شهر فتح‌آباد ازتوابع بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین در استان فارس به شهر کارزین تغییر می‌یابد.
این تـصویب‌نامه در تـاریـخ 18/2/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17826
تاریخ تصویب :
1384/8/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :