جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به برگزاری « یازدهمین گردهمایی بین‌المللی منابع نفت و گاز جهان، چالشها و فرصتها»
شماره17041/ت34965هـ
وزارت نفت


هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 1289 ـ 2/12 مورخ 28/1/1385 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب 1370ـ تصویب نمود:
1ـ برگزاری « یازدهمین گردهمایی بین‌المللی منابع نفت و گاز جهان، چالشها و فرصتها» توسط مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ مؤسسه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که به این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17831
تاریخ تصویب :
1385/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :