جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی
شماره17492/ت34916هـ
وزارت مسکن و شهرسازی ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (20) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

فصل اول ـ تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم‌درآمد
ماده1ـ به منظور تسهیل در تأمین مسکن کارگران و کارمندان کم‌درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوقهای خاص، اعطای تسهیلات خرید توسط بانک مسکن در محدوده جغرافیایی شهرهای کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه با رعایت این فصل انجام می‌گیرد.
ماده2ـ مسکن مشمول این فصل، مسکن نوساز و دست اولی است که مساحت زیربنای مفید آن با تعاریف موضوع الگوی مصرف مسکن که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می‌گیرد، منطبق باشد.
ماده3ـ کارگران و کارمندان مشمول این فصل باید حائز شرایط ذیل باشند:
الف ـ متأهل یا سرپرست خانوار بوده و تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند.
ب ـ حقوق و مزایای آنان از دو برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بیشتر نباشد.
ج ـ نسبت به افتتاح حساب پس‌انداز ویژه با حداقل موجودی سه میلیون ریال نزد بانک مسکن اقدام کنند.
تبصره ـ ایثارگران واجدشرایط با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اولویت از تسهیلات این فصل برخوردار می‌شوند.
ماده4ـ تسهیلات پرداختی معادل پنجاه برابر حقوق و دستمزد متقاضی و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی در مرحله نخست بوده و در سالهای بعد متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد.
ماده5 ـ دارندگان حسابهای صندوق پس‌انداز مسکن نزد بانک مسکن در شرایط مساوی و نیز متقاضیان خرید واحدهای مسکونی واقع در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردار خواهندبود.
ماده6 ـ مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات پانزده سال و به روش تقسیط پلکانی خواهدبود.
ماده7 ـ یارانه سود تسهیلات پرداختی در شهرهای کوچک معادل شش درصد و در شهرهای متوسط معادل چهاردرصد است.
ماده8 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات در شهرهای کوچک و متوسط در بودجه‌های سالانه منظور کند.
ماده 9ـ در مرحله نخست اجرای این فصل که تا پایان خرداد 1385 است، سی هزار واحد مسکونی و در سالهای بعد سالانه پنجاه‌هزار واحد مسکونی مشمول استفاده از تسهیلات خرید موضوع این فصل خواهندشد.
ماده10ـ طبق تعریف سطوح سه گانه شهری در دستورالعمل اجرایی این فصل، هفتاد درصد از تسهیلات موضوع این فصل به شهرهای کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد.
ماده11ـ به منظور کمک به تأمین منابع موردنیاز برای اجرای این فصل در سال 1384 مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع سایر بانکها در اختیار بانک مسکن قرار گیرد.
ماده12ـ به منظور کمک به تأمین منابع لازم برای تداوم اجرای این فصل تا پایان برنامه چهارم توسعه، تمهیدهای لازم از محل انتشار اوراق مشارکت و استفاده از حساب ذخیره ارزی اتخاذ خواهدشد.
ماده13ـ دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهدشد.
ماده14ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یادشده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.
فصل دوم ـ نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درآمد
ماده15ـ در سال 1384، معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن و طی سالهای 1385 تا 1388، همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه کلیه بانکهای کشور در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت مفاد این فصل به مستأجران کم‌درآمد شهری پرداخت شود.
ماده16ـ متقاضیان واجدشرایط عبارتند از ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی و مستمری‌بگیران و بازنشستگان تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و نیز خانوارهای شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار که مستمری و یا حقوق و مزایای دریافتی آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار بیشتر نباشد.
ماده17ـ مبلغ قرض‌الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسکن و حداکثر سی میلیون ریال است که با معرفی و تضمین سازمانها و نهادهای مذکور در ماده (16) جهت پرداخت ودیعه به متقاضیان اعطا می‌شود. متقاضیان دریافت قرض‌الحسنه اجاره در شهرهای بزرگ باید در زمان معرفی و به تأیید نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند.
ماده18ـ نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این فصل معادل چهاردرصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسیط پلکانی خواهدبود.
ماده 19ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامهای لازم را به منظور افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ سی میلیون ریال فراهم کند.
ماده20ـ دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهدشد.
ماده21ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یادشده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.
فصل سوم ـ احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای
ماده22ـ به استناد ماده (6) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ـ مصوب 1377ـ سالانه پنجاه هزار واحدمسکونی اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی و با استفاده از تسهیلات و حمایتهای دولت و سیستم بانکی احداث خواهدشد.
ماده23ـ واحدهای یادشده باید حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره‌ای بهره‌برداری شوند.
ماده24ـ واگذاری زمین از طرف دولت با شرایط تخفیف و تقسیط صورت می‌گیرد و در طول پنج سال دوره اجاره، بهای زمین دریافت نمی‌شود. بعد از اتمام این دوره در صورتی که سازنده بخواهد واحدهای خود را بفروشد، پول زمین به صورت یکجا دریافت و در صورت ادامه اجاره، بهای زمین تقسیط خواهدشد.
ماده25ـ تسهیلات به ازای هر واحد در سال اول یکصد و بیست میلیون ریال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزایش خواهدیافت. دوره بازپرداخت تسهیلات مذکور پانزده سال و روش تقسیط پلکانی می‌باشد. به این تسهیلات سالانه چهاردرصد یارانه سود تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.
ماده26ـ بانکها موظفند در اجرای ماده (9) قانون یادشده و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به فروش اقساطی کل تسهیلات پرداختی به سازنده اقدام کنند.
ماده27ـ هزینه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراکم ساختمان واحدهای مسکونی موضوع این فصل در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید با اعمال پنجاه درصد تخفیف محاسبه و دریافت خواهدشد.
ماده28ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات در بودجه‌های سالانه منظور کند.
ماده29ـ دستورالـعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پـس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهدشد.
ماده30ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یادشده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.
فصل چهارم ـ نوسازی و بهسازی مسکن روستایی
ماده31ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است مطابق ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار لازم را جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی طی سالهای برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی و در بودجه‌های سالیانه تأمین کند. یارانه فوق طوری محاسبه خواهدشد که دریافت‌کننده تسهیلات همواره پنج درصد از کارمزد را خود پرداخت کند.
تبصره1ـ سقف فردی تسهیلات برای سال اول برنامه پنجاه میلیون ریال تعیین و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردی اضافه می‌شود.
تبصره2ـ به منظور تشویق انبوه‌سازی، کمک سود متعلقه به سازندگان انبوه (سه واحد به بالا) یک درصد افزایش می‌یابد.
ماده32ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با عقد قرارداد با بانکها و سایر منابع مالی نسبت به توزیع استانی تسهیلات با اولویت مناطق حادثه خیز، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و همچنین نظارت بر ساخت و ساز اقدام کند.
ماده33ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت فنی عوامل ساخت و ساز مسکن روستایی و همچنین اعمال ویژگیهای معماری بومی با توجه به تنوع اقلیمی در کلیه مراحل طراحی و ساخت نسبت به آموزشهای لازم برنامه‌ریزی و اقدام کند.
ماده34ـ نظارت عالی برکلیه مراحل طراحی و اجرای مسکن روستایی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهدبود.
ماده35ـ کلیـه دستگـاهها و سازمانهای ذی‌ربط موظفند همکاریهای لازم را جهت افزایش تولید مصالح مناسب موردنیاز در مناطق روستایی انجام دهند.
ماده36ـ دولت مکلف است اعتبارات موردنیاز را جهت مقاوم‌سازی و نوسازی مدارس و ساختمانهای دولتی در روستاهای مشمول طرح در بودجه سالانه در طی برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی کند.
فصل پنجم ـ پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستائیان و عشایر داوطلب اسکان در روستا
ماده37ـ روستائیانی که نسبت به نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در طرحهای مصوب هادی، کالبدی یا بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با رعایت الگوی مصوب مسکن اقدام کنند، با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌توانند از کمک سود تسهیلات به میزان مابه‌التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کنند.
تبصره1ـ عشایر داوطلب اسکان در روستاها (با رعایت طرح هادی یا کالبدی مصوب) و همچنین کانونهای اسکان عشایر برای احداث واحدهای مسکونی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع این فصل استفاده کنند.
تبصره2ـ سقف فردی تسهیلات برای مسکن روستایی در سال 1385 معادل پنجاه و هفت میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی خواهدبود.
ماده38ـ اقشار مشمول تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم‌درآمد (موضوع فصل اول) شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوقهای خاص که شرایط مندرج در فصل مذکور و دستورالعملهای اجرایی آن را داشته باشند، می‌توانند از کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این ماده برخوردار شوند.
تبصره1ـ سقف فردی تسهیلات خرید مسکن جهت خریداران فوق‌الذکر در سال 1385 معادل یکصد و پانزده میلیون ریال و کمک سود تسهیلات بانکی برای خریداران در شهرهای متوسط تا چهار (4) واحد درصد و در شهرهای کوچک تا شش (6) واحد درصد خواهدبود.
تبصره2ـ کلان شهرها و شهرهای بزرگ براساس تعریفی که در متن فصل مذکور آمده است، مشمول پرداخت کمک سود نمی‌شوند.
ماده39ـ به سازندگان خصوصی واحدهای مسکونی اجاره‌ای موضوع فصل سوم (احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای) به میزان چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت می‌شود.
تبصره1ـ مبلغ تسهیلات بانکی در سال 1385 به ازای هر واحد مسکونی اجاره‌ای احداثی معادل یکصد و سی و پنج میلیون ریال خواهدبود.
تبصره2ـ تدوین و توزیع استانی واحدهای مزبور و همچنین دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به سازندگان غیردولتی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهدگرفت.
تبصره3ـ میزان اجاره بهای زمین در طول مدت اجاره‌داری معادل سی درصد قیمت منطقه‌ای سال واگذاری تعیین می‌شود.
تبصره4ـ به منظور حمایت از فناوریهای نوین در ساخت سریع، سبک، مقاوم و مناسب مسکن و تشویق مقاوم‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و رعایت مقررات ملی ساختمان حداکثر چهار (4) واحد درصـد از سود تسـهیلات دریافتـی توسـط فناوران و سازندگان علاوه بر درصدهای فوق تأمین و پرداخت می‌شود. شرایط و نحوه پرداخت مطابق دستورالعملی خواهدبود که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر خواهدشد.
ماده40ـ کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این فصل به صورت یکجا در ابتدای دوره در وجه بانک عامل پرداخت خواهدشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعملهای مربوط را به بانکهای عامل ابلاغ کند.
ماده41ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به اعلام دستورالعمل شرایط و نحوه اعطای کمک سود تسهیلات در دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی اقدام کند.
ماده42ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این فصل را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کند.
ماده43ـ اعتبارات فوق از محل ردیف 601104 توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل تأمین و پرداخت خواهدشد.
ماده44ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شـدن این آییـن‌نامه، تصویـب‌نامـه‌های شـماره 1522/ت30846هـ مورخ 3/2/1384، شماره 69598/ت34183هـ مورخ 17/11/1384، شماره 75302/ت34183هـ مورخ 17/11/1384، شماره 77622/ت34183هـ مورخ 25/11/1384 لغو می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17831
تاریخ تصویب :
1385/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
موضوع :