جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای محمدجواد محمدی‌زاده ـ استاندار خراسان رضوی ـ به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در مورد بهسازی و نوسازی بافت .. شماره6551/ت34962هـ
وزارت کشور


تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای محمدجواد محمدی‌زاده ـ استاندار خراسان رضوی ـ به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در مورد بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)


هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای محمدجواد محمدی‌زاده ـ استاندار خراسان رضوی ـ به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در مورد بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) به استثنای تأمین منابع از محل اعتبارات ملی برای مدت یک سال تعیین می‌شود.
تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رییس جمهور درخصوص امور اجرایی مورد یادشده اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجراء می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.





معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17833
تاریخ تصویب :
1385/2/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :