جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع افزایش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسیری


شماره10446/ت35005هـوزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/7662 مورخ 6/2/1385 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب‌ نمود:
در بنـد (1) تصویب‌نامه شمـاره 62797/ت34122هـ مورخ 10/12/1384 عبارت « تعرفه یادشده در بقیه ایام سال براساس تعرفه تابستانی محاسبه می‌شود» حذف می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17843
تاریخ تصویب :
1385/2/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :