×

اصلاح تصویب‌نامه موضوع افزایش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسیری

اصلاح تصویب‌نامه موضوع افزایش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسیری

اصلاح-تصویب‌نامه-موضوع-افزایش-مدت-زمان-تعرفه-برق-مناطق-گرمسیریاصلاح تصویب‌نامه موضوع افزایش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسیری


شماره10446/ت35005هـوزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/7662 مورخ 6/2/1385 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب‌ نمود:
در بنـد (1) تصویب‌نامه شمـاره 62797/ت34122هـ مورخ 10/12/1384 عبارت « تعرفه یادشده در بقیه ایام سال براساس تعرفه تابستانی محاسبه می‌شود» حذف می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17843

تاریخ تصویب : 1385/2/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت نیرو -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.