جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

اصلاح ماده (17) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت


شماره26498/ت 35113 هـنهاد ریاست جمهوری ـ دفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده(17) آیین‌نامه داخلی هیئت‌دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 111438/ت882 مورخ 3/10/1368 متن زیر پس از عبارت « اظهار نظر کند» اضافه می‌شود:
« در مواردی که تصمیم کمیسیون مبنی بر انجام تکلیف توسط دستگاه یا شورا یا کمیسیون خاصی و یا ارجاع به نهاد دیگری باشد، تصمیم کمیسیون رأساً ابلاغ شود و صرفاً نظر نهایی و قطعی کمیسیون در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17851
تاریخ تصویب :
1385/2/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :