جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به مرز بین شهرستان‌های سمنان و دامغان شماره 18758/ت31515ک
وزارت کشور


وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیئـت دولت در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 63788/42/4/1 مورخ 8/7/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
مرز بین شهرستان‌های سمنان و دامغان از توابع استان سمنان در منطقه میلو مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، اصلاح می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 24/2/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


متن کامل (pdf)

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17833
تاریخ تصویب :
1385/2/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :