جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص عضویت وزیر دادگستری به ترکیب اعضای ستاد ساماندهی امور ایرانیان خارج از کشور

شماره19297/ت 35157هـنهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امورخارجه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/3/1385 بنا به پیشنهاد شماره 021796/111 مورخ 27/2/1385 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیر دادگستری به ترکیب اعضای ستاد ساماندهی امور ایرانیان خارج از کشور، موضوع بند (1) تصویب‌نامه شماره 22355/ت28798هـ مورخ 4/9/1382 اضافه می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17853
تاریخ تصویب :
1385/3/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت امور خارجه
موضوع :