جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع انحلال سازمان ملی بهره‌وری ایران

شماره27580/ت 34057هـسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/3/1385 بنا به پیشنهاد شماره 134024/101 مورخ 7/8/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
بند (2) تصـویب‌نامه شـماره 29276/ت262هـ مورخ 11/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:‌
« 2ـ مرکز ملی بهره‌وری ایران زیر نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود.»‌


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17853
تاریخ تصویب :
1385/3/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :