جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر شازند
شماره 15310/310/300استاندار محترم استان مرکزی
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر شازند
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/3/1385؛ طرح جامع شهر شازند را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 22/3/1384 در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مرکزی به‌تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
ـ تکمیل جدول کاربری، سطوح و سرانه‌های پیشنهادی.
ـ تأکید بر حفظ محدوده با توجه به وجود اراضی بایر داخل محدوده.
ـ وضعیت حریم و شهرک صنعتی مصوب مطابقت داده شود.
ـ تکمیل اطلاعات نقشه‌های ارایه شده.
ـ و اصلاح مواردی که می‌بایست در طرح تفصیلی به آن پرداخته شود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر شازند بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1394) معادل 22100 نفر در محدوده‌ای به وسعت 433 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 64 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 192 نفر در هکتار) تهیه شده است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17883
تاریخ تصویب :
1385/3/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :