جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها شماره 48555/ت35353هـوزارت راه و ترابری ـ وزارت مسکن و شهرسازی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پیشنهاد شماره 6074/110 مورخ 29/3/1385 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366ـ تصویب نمود:
بند (2) تصویب‌نامه شمـاره 31419/ت26391هـ مورخ 1/7/1381 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«2ـ سهم‌الشرکه مقطـوع وزارت راه و ترابری در اجرای طـرح آزادراه چهارخطه اهواز ـ بندر امام طبق نقشه‌ها و مشخصات اصلاحی پیوست قرارداد، تأسیسات جانبی خاص، هزینـه‌های جانبـی و تصـرف اراضـی، کلاً به مبلـغ پانصـد و هفتـاد میلیـارد ریال (570.000.000.000) ریال تعیین می‌گردد.
صددرصد (100%) باقیمانده منابع لازم برای احداث آزادراه تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری کامل توسط طرف مشارکت تأمین و پرداخت می‌شود و صددرصد (100%) کلیه منافع حاصله از بهره برداری هر دو باند (خطوط رفت و برگشت) در دوران مشارکت متعلق به طرف مشارکت می‌باشد».


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17889
تاریخ تصویب :
1385/4/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :