جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی فاز دوم طرح نیروگاه شمال شرق (توس) شماره 34663/ت35467هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 1562/هـ مورخ 5/4/1385 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهـارم توسعـه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای تأمین مالی فاز دوم طرح نیروگاه شمال شرق (توس) تا سقف مبلغ شصت و یک میلیون و دویست هزار (61.200.000) یورو بابت خرید تجهیزات، خدمات طراحی و مهندسی و نصب و راه‌اندازی طرح توسط شرکت تولید برق مپنا از مؤسسات خارجی و بین‌المللی اخذ می‌شود را تضمین نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17893
تاریخ تصویب :
1385/5/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :