جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان « درجه یکم جمهوری اسلامی» به آقای هوگو رافائل چاوز فریاس ـ رییس جمهور ونزوئلا ـ شماره 47202/ت35550هـنهاد ریاست جمهوری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/5/1385 به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1365ـ تصویب نمود:
نشان «درجه یکم جمهوری اسلامی» به آقای هوگو رافائل چاوز فریاس ـ رییس جمهور ونزوئلا ـ اعطاء شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17893
تاریخ تصویب :
1385/5/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :