×

قانون تمدید قانون فعال‌نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون تمدید قانون فعال‌نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون-تمدید-قانون-فعال‌نمودن-هیأت-منصفه-مطبوعات-برای-جلوگیری-از-تعطیلی-اصل-یکصد-و-شصت-و-هشتم-(168)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایرانقانون تمدید قانون فعال‌نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانشماره 74951/563 7/5/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه تمدید قانون فعال‌نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 37284/35090 مورخ 11/4/1385 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و دو‌فوریت آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 3/5/1385 تصویب گردید و در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 4/5/1385 مجلس عیناً تصویب و در تاریخ 4/5/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره 51874 15/5/1385

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری

قانون تمدید قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/5/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 74951/563 مورخ 7/5/1385 مجلس شورای اسلامی واصـل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تمدید قانون فعال‌نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، قانون فعال‌نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلـی اصـل یکصـد و شصت و هشتم (168) قـانـون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به مدت دو سال تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/5/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع : قانون

شماره انتشار : 17899

تاریخ تصویب : 1385/5/4

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.