×

تصویب‌نامه راجع به انتزاع شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس و الحاق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

تصویب‌نامه راجع به انتزاع شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس و الحاق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

تصویب‌نامه-راجع-به-انتزاع-شرکت-حمل-و-نقل-بین‌المللی-خلیج-فارس-و-الحاق-به-شرکت-مادر-تخصصی-بازرگانی-دولتی-ایرانتصویب‌نامه راجع به انتزاع شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس و الحاق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
شماره 55939/ت35017هـوزارت بازرگانی

هیئت وزیران در جلسه مورخ8/5/1385 بنا به‌پیشنهاد شماره3592/1 مورخ4/2/1385 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (شرکت حمل و نقل بین‌المللی گندم و آرد سابق) از زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان غله کشور (در حال تصفیه) منتزع و به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ملحق و ارزش سرمایه‌گذاری مربوط براساس ارزش اسمی منتقل می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17901

تاریخ تصویب : 1385/5/8

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.