جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانشماره 77455/567 14/5/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/4/1385 تصویب گردید و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 4/5/1385 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره 55497 19/5/1385

وزارت کشور

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران‌که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/5/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شمـاره 77455/567 مورخ 14/5/1385 مجلس شورای اسـلامی واصـل گردیـده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

ماده واحده ـ انتخابات دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال 1385 برگزار می‌گردد.
تبصره ـ تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا مطابق با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/5/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17904
تاریخ تصویب :
1385/5/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :