جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ بخشی از ...
شماره 38008/ت35427هـتصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ بخشی از اعتبارات بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

وزارت کار و امور اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/4/1385 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ آقای سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتمـاعی به عنـوان نمـاینـده ویژه رییس‌جمهور در مورد توزیـع و ابلاغ بخشی از اعتبـارات بند (11) تبصـره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مربوط به ردیف 503610 که مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا و زودبازده است، پس از تصویب شورای‌عالی اشتغال و جابه‌جایی اعتبارات یاد شده بر اساس گزارش عملکرد سه ماهه تعیین می‌شود.
تبصره ـ توزیع، ابلاغ و جا به جایی سایر اعتبارات مقرر در بند (11) تبصره (2) قانون یادشده از شمول اختیارات موضوع این بند مستثنا است.
2ـ تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص امور اجرایی مورد یادشده اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجراء می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17906
تاریخ تصویب :
1385/4/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :