جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی سال 1385 ـ 1384
شماره 47496/ت35602هـوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 70928/100 مورخ 31/4/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ قیمتهای مقرر در تصویب‌نامه شماره 89876/ت34752ک مورخ 28/12/1384 بر مبنای ده درصد (10%) شکستگی (عرف محلی) می‌باشد. به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد (10%) برای برنجهای آمل2و3 چرام، ندا و نعمت مبلغ پنجاه و شش (56) ریال و برای برنجهای سپیدرود، فجر، خزر و ساحل مبلغ شصت و هشت (68) ریال از نرخهای مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد (10%) برای برنجهای آمل 2 و 3، ندا، نعمت و سپیدرود مبلغ هشتاد و چهار (84) ریال و برای برنجهای خزر و ساحل مبلغ نود و شش (96) ریال به نرخهای مصوب اضافه می‌شود و حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد (15%) و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد (5/7%) است.
2ـ چنانچه در زمان بهره‌برداری، محصولات با ارقام جدید مورد برداشت قرار گیرد، انطباق موارد جدید با قیمتهای یادشده حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید ستاد بررسی و کنترل قیمتها و تصویب آن توسط هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17906
تاریخ تصویب :
1385/5/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :