جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

اصلاح آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی
شماره 58120/ت35575هـوزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ18/5/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 46755/9298هـ/ب مورخ 30/3/1385 تصویب نمود:
آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، موضوع تصویب‌نامه شماره 20873/ت29169هـ مورخ 8/4/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ از تاریخ وصول ایراد رسمی متن زیر به‌عنوان تبصره(6) به ماده (27) الحاق می‌گردد:
« تبصره 6 ـ جهت شرکت در آزمایشهای موضوع بندهای « الف» الی « ذ» در مورد کسانی که به سن مشمولیت رسیده‌اند، ارایه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت و تسلیم فتوکپی مدارک یادشده جهت پیوست نمودن به پرونده متقاضی ضروری می‌باشد.»
2ـ از تاریخ وصول ایراد رسمی در سطر سوم ماده (34) آیین‌نامه عبارت « و با رعایت ضوابطی که راهنمایی و رانندگی اعلام می‌نماید» حذف می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17906
تاریخ تصویب :
1385/5/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :