جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

اصلاح تبصره (8) الحاقی ماده (2) آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)
شماره 60369/ت34521هـوزارت امور خارجه ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 7544/810 مورخ 12/11/1384 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (6) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصویب نمود:
تبصره (8) الحاقی ماده (2) آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره23781/ت31427هـ مورخ 21/4/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«تبصره 8 ـ در صورتی که برای هر یک از مأمـوران دولت جمهـوری اسلامی ایران در خارج از کشور به دلایل سیاسی و امنیتی خارج از تقصیر شخصی، از کشور محل مأموریت دستور اخراج صادر شود، فوق‌العاده ویژه‌ای تعلق می‌گیرد که پس از اخراج، میزان آن در داخل کشور توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور خارجه و دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌شود و متناسب با خسارات و حداکثر معادل ریالی شش ماه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط در محل مأموریت سابق، برای یک بار از محل اعتبار مربوط، به وی پرداخت می‌گردد.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17909
تاریخ تصویب :
1385/5/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور خارجه
موضوع :