جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به ارائه گزارش صورتهای مالی توسط اعضاء هیئت مدیره شرکتهای دولتی به بازرس قانونی


سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ29/5/1385 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 51521/100 مورخ 30/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
1ـ هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، موظفند در مهلت قانونی مربوط به ارائه صورت‌های مالی به بازرس قانونی، گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را با توجه به هدف‌های کمی و شرح کامل و دقیق علل انحرافات احتمالی با مستندهای مربوط به بازرس قانونی ارائه کنند.
2ـ بازرس قانونی دستگاه‌های اجرایی مذکور در بند (1) مکلف است دلایل انحراف نتایج عملیات شرکت با هدف‌ها، درآمدها، هزینه‌های مصوب و حساب‌های سرمایه‌ای را رسیدگی کرده و اظهارنظر روشن و صریح درخصوص گزارش تطبیق موضوع بند(1) را به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های دولتی یادشده ارائه کند.
3ـ مجامع عمومی یا شوراهای عالی دستگاه‌های مذکور موظفند در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی، گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات با موارد ذکر شده در بند (2) ارزیابی و تصمیمات مقتضی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع عمومی یا شورای عالی به طور مشخص و به تفصیل درج کنند.
تبصره1ـ رؤسای مجامع عمومی یا شورای عالی دستگاه‌های اجرایی مذکور در بند (1) مکلفند گزارش مربوط به این بند را به همراه مستندهای مربوط در چارچوب تعیین‌شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند.
تبصره2ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، چارچوب و دستورالعمل تهیه گزارش موضوع تبصره (1) یادشده را به طور مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به رؤسای مجامع عمومی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کند.
4ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را حداکثر تا پایان دی ماه هر سال به هیئت وزیران ارائه کند.
5 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این تصویب‌نامه را به عهده دارند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17915
تاریخ تصویب :
1385/5/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :