جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

اصلاح ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرینوزارت کار و امور اجتماعی

هیئـت‌‌وزیـران در جلسـه مـورخ18/4/1385 بنـا به پیشنهــاد وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (3) اصلاحی آیین‌‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، موضوع تصویب‌نامه شمـاره 29838/ت34932هـ مـورخ 24/3/1385 الحاق می‌گردد:
« تبصره 5 ـ معادل یک درصد (1%) از کل اعتـبار موضوع جزء « الف» بند (11) تبصـره (2) قانـون بـودجه سال 1385 کل کـشور پس از کسـر اعتبارات مقرر در بند یادشده و متناسب با جذب اعـتبار با اعلام‌نظر خزانه‌داری کل کـشور به منظور اعمال نظارت در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار گیرد تا متناسب با پروژه‌های هر استان هزینه شود.»


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17917
تاریخ تصویب :
13854/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :