جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتی «درجه سوم لیاقت و مدیریت» به آقای هوشنگ نوبری شماره 67772/ت35769هـسازمان انرژی اتمی ایران ـ نهاد ریاست جمهوری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1365ـ تصویب نمود:
نشان دولتی «درجه سوم لیاقت و مدیریت» به آقای هوشنگ نوبری اعطاء می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17921
تاریخ تصویب :
1385/6/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان انرژی اتمی
موضوع :