جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگروقوع اصل اطلاق مورداختلاف نباشدومنظورطرف ازاستنادبه شهادت شهوداثبات تاریخ وقوع طلاق ورجوع باشداثبات این امرباشهادت شهودمانع قانونی ندارد.
حکم شماره 241-10/2/17شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
241
تاریخ تصویب :
1317/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :