جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامیشماره88116/574 5/6/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 4/5/1385 تصویب گردید، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/5/1385 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره65428 13/6/1385

وزارت دادگستری

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 88116/574 مورخ 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی

ماده واحده ـ اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، مصوب 8/5/1370 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به مدت یکسال تمدید می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/6/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17923
تاریخ تصویب :
1385/5/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :