جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

اصلاح ماده(9) آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کاروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 40214/92777هـ/ب مورخ 17/3/1385 تصویب نمود:
از تاریخ اعلام ایراد در ماده (9) آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، موضوع تصویب‌نامه شماره 11615/ت26734هـ مورخ 21/6/1383 عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوط» قبل از عبارت « از محل صرفه‌جویی‌های» اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17928
تاریخ تصویب :
1385/6/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت كار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :