جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی ـ فرهنگی ـ رفاهی به بازنشستگان (60) سال به بالا (پیشکسوتان)


وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان تربیت بدنی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 40223/9275هـ/ب مورخ 17/3/1385 تصویب نمود:
از تاریخ وصول ایراد، آیین‌نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی ـ فرهنگی ـ رفاهی به بازنشستگان (60) سال به بالا (پیشکسوتان)، موضـوع تصـویب‌نامه شماره 67115/ت33874هـ مورخ 10/11/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ متن زیر جایگزین بند « ب» ماده (2) می‌گردد:
« ب ـ استفاده از امکانات ورزشی در اختیار سازمان تربیت بدنی و دستگاههای وابسته به دولت با پیشنهاد دستگاههای فوق‌الذکر و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران به صورت نیم‌بها و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم توسعه.»
2ـ در ماده (10) آیین‌نامه عبارت « از طریق بانک عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط» جایگزین عبارت « از طریق پست بانک» می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17928
تاریخ تصویب :
1385/6/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :