جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

|اصلاح جزء (الف) بند (3) ماده (6) آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی


وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پیشنهاد شماره 18084/100 مورخ 7/10/1384 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (1) و بند (الف) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ و ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
در جزء (الف) بند (3) ماده (6) آیین‌نامه ساماندهی‌کودکان خیابانی، موضوع تصویب‌نامه شماره22717/ت32386هـ مورخ4/5/1384 عبارت « ماده6 قانون شهرداریها» به عبارت « بند (6) ماده (55) قانون شهرداریها» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17928
تاریخ تصویب :
1385/6/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :