جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به اختیارات هیئت وزیران در خصوص صدور مجوز استخدام افراد با مدرک تحصیلی دانشگاهی در شرکتهای دولتی


سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ دفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اختیارات هیئت وزیران در خصوص صدور مجوز استخدام افراد با مدرک تحصیلی دانشگاهی در شرکتهای دولتی، موضوع بند «الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور حداکثر معـادل پنجاه درصـد (50%) افراد خروجی به وزیران عضـو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تفویض می‌شود.
ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیار یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کمیسیون یادشده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17931
تاریخ تصویب :
1385/6/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :