جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
طبق شق یک ماده 87قانون آئین دادرسی مدنی وقتی مدعی به پول باشدمناط صلاحیت مبلغ معین دردادخواست است وماده 88قانون مزبوردرموردی است که مدعی به کالایاحقوق مالی باشدومربوط به این موضوع نیست .
حکم شماره 579-27/3/29شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
579
تاریخ تصویب :
1329/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :