جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به سیاستهای حمایتی و تشویقی وزارت بازرگانی از صادرات غیرنفتی در سال 1385وزارت بازرگانی

وزیران عضـو شورای عالی توسعـه صـادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند:
الف ـ سیاستهای حمـایتی و تشـویقـی وزارت بازرگانی از صـادرات غیرنفتی در سال 1385 به شرح ذیل تعیین می‌شود:
1ـ پوشش بخشی از هزینه‌های بازاریابی بنگاههای صادراتی و صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات و تشکلهای صادراتی.
2ـ پرداخت بخشی از هزینه‌های حمل و نقل آن گروه از کالاهای صادراتی که هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده آنها تأثیر قابل ملاحظه دارد.
3ـ پرداخت بخشی از هزینـه‌هـای بستـه‌بنـدی آن دستـه از کالاهای صـادراتـی که منجر به ارزش افزوده قابل ملاحظه در آنها می‌شود.
4ـ پوشش بخشی از هزینه‌های حضور بنگاههای تولیدی و صادراتی در نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی خارج از کشور.
5 ـ تشویق شرکتهای بزرگ و توانمند صادراتی.
6 ـ پوشش هزینه‌های تبلیغات عام محصولات صادراتی در خارج از کشور در گروههای کالایی و خدماتی.
7ـ پوشش بخشی از هزینه‌های ثبت محصول و یا شرکت در بازارهای خارجی با هدف صادرات.
8 ـ پوشش بخشی از هزینه‌های ایجاد زیرساختهای صادراتی از جمله پایانه‌های صادراتی و اسکله‌های صادراتی.
9ـ پوشش بخشی از هزینه‌های مربوط به ارتقای کیفیت محصولات صادراتی از جمله اخذ گواهینامه‌های معتبر صادراتی و رعایت استانداردهای مربوط.
10ـ کمک به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از قبیل پرداخت جایزه و کمک به خرید اسناد مناقصه.
11ـ کمک به توسعه صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا.
12ـ پوشش بخشی از هزینه‌های هیئتهای تجاری هدفمند و تخصصی به خارج از کشور و یا میزبانی هیئتهای تخصصی خریدار محصول از کشور.
13ـ پوشش بخشی از هزینه‌های بیمه صادراتی.
14ـ پوشش بخشی از هزینه‌های مربوط به سود تسهیلات بانکی در بخش صادرات.
15ـ پوشش هزینه‌های مرتبط جهت گسترش خدمات اطلاع‌رسانی و پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با صادرات.
16ـ پوشش بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه‌ای در راستای خلق مزیتهای رقابتی جدید در عرصه صادرات.
17ـ کمک به ایجاد و تقویت دفاتر نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به صادرکنندگان.
18ـ کمک به ایجاد دفاتر تخصصی تشکلها و صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات در خارج از کشور جهت تسهیل امر بازاریابی.
19ـ کمک به اجرای برنامه‌های کارگروههای توسعه صادرات استانها در قالب طرحهای ملی استانی مرتبط با صادرات و متناسب با طرح آمایش سرزمین و توان منطقه‌ای.
20ـ تلاش و حمایت دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کلیه کشورها برای توسعه صادرات کالا و خدمات و پیگیری رفع مشکلات صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف.
21ـ تلاش برای کاهش تعرفه ورود کالاهای ایرانی به بازارهای هدف و نیز تنظیم موافقتنامه‌های تعرفه ترجیحی.
22ـ سایر طرحها و برنامه‌های مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی کشور.
ب ـ کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعـه صـادرات غیرنفتی، دستورالعملهـای اجرایی پرداخت مشوقهای صادراتی مورد نظر مندرج در این تصویب‌نامه را تعیین و اعلام خواهد نمود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 19/6/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17931
تاریخ تصویب :
1385/6/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :