جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 23174/ت35084هـ مورخ 7/3/1385وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/6/1385 بنا به پیشنهاد شماره 10263/02/111 مورخ 6/6/1385 وزارت دادگستری و به استناد ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
در تصــویب‌نامه شمـاره 23174/ت35084هـ مـورخ 7/3/1385، قبـل از عبـارت « به عنوان اعضای هیئت دادرسی» عبارت « برای مدت شش سال» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17931
تاریخ تصویب :
1385/6/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت دادگستری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :