جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
رسیدگی به تقاضای حکم به بطلان نکاح بموجب ذیل ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی بادادگاه شهرستان خواهدبودنه دادگاه بخش .
حکم شماره 88-24/11/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
88
تاریخ تصویب :
1327/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :