جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
طبق ماده 12قانون آئین دادرسی مدنی مرجع پژوهشی نسبت به احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه بخش در موردی که دادگاه مزبوربه دعاوی راجع به دادگاه شهرستان رسیدگی می نماید دادگاه استان است .
حکم شماره 967-11/6/27شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
967
تاریخ تصویب :
1327/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :