×

تصویب‌نامه راجع به مشخصات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت قطارهای مسافری رجا برای استفاده از اوراق مشارکت

تصویب‌نامه راجع به مشخصات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت قطارهای مسافری رجا برای استفاده از اوراق مشارکت

تصویب‌نامه-راجع-به-مشخصات-طرح-تملک-داراییهای-سرمایه‌ای-شرکت-قطارهای-مسافری-رجا-برای-استفاده-از-اوراق-مشارکتتصویب‌نامه راجع به مشخصات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت قطارهای مسافری رجا برای استفاده از اوراق مشارکت شماره 77161/ت35857هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت راه و ترابری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پیشنهاد شماره 94985/100 مورخ 8/6/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد جزء (3) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب نمود:
مشخصات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت قطارهای مسافری رجا برای استفاده از اوراق مشارکت به شرح زیر تأیید می‌شود. اعتبار طرح یادشده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و براساس قوانین و مقررات مربوط قابل هزینه خواهد بود.

ردیف : 1
شماره طرح : 4070105
عنوان طرح : افزایش ظرفیت حمل مسافر
مبلغ (میلیارد ریال) : 300
جمع : 300


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17939

تاریخ تصویب : 1385/6/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.