×

اصلاح ماده (8) به آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

اصلاح ماده (8) به آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

اصلاح-ماده-(8)-به-آیین‌نامه-اجرایی-بند-«ج»-تبصره-(3)-قانون-بودجه-سال-1385-کل-کشوراصلاح ماده (8) به آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور شماره 79383/ت35242هـوزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنـا بـه پیشنهـاد شمـاره 74476 مـورخ 8/3/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (8) به آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 19402/ت34845هـ مورخ 5/2/1385 الحاق می‌گردد:
ماده8ـ این آییـن‌نامه نـافی وظـایف وزارت بهـداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی نمی‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17943

تاریخ تصویب : 1385/6/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی - وزارت جهاد كشاورزی - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.