جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرخواهان موردنزاع راوقف برتعزیه داری به تولیت خودبداندو خوانده آن راوقف فی سبیل الله به تولیت خودقلمدادکندچون درصورت تشخیص نوع وقف موردی برای معارضه یکی ازطرفین دعوی درتولیت دیگری باقی نخواهد ماندبنابراین اختلاف طرفین درتولیت نیست تامشمول بندسه ماده 16قانون آئین دادرسی مدنی گرددودادگاه بخش صالح برای رسیدگی نباشد.
حکم شماره 1732-10/11/24شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1732
تاریخ تصویب :
1324/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :