جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات حبوبات به میزان سی درصد (30%)


وزارت بازرگانی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/7/1385 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی و به استناد بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصادی، اجتـماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
عوارض صادرات حبوبات به میزان سی درصد (30%) قیمت پایه صادراتی محصول یادشده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌‍‌داری کل واریز می‌شود.
2ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 81332/ت36013هـ مورخ 10/7/1385 می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17958
تاریخ تصویب :
1385-7-9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بازرگانی
موضوع :