جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تعیین میزان حق جلسه اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع ماده (72) قانون نظام صنفیوزارت بازرگانی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/3/1385 بنا به پیشنهاد شماره 4547/1 مورخ 18/2/1385 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیر بازرگانی میزان حق جلسه اعضای هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع ماده (72) قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382 ـ را در ابتدای هر سال تعیین و ابلاغ نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17875
تاریخ تصویب :
1385/3/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :