جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به تنفیذ آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای موضوع ماده (13) آیین‌نامه‌های معاملات شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/45550 مورخ 1/6/1385 وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای موضوع قسمت اخیر ماده (13) آیین‌نامه‌های معاملات شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، موضوع تصویب‌نامه شماره 10138/ت32181هـ مورخ 25/2/1384 و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 20079/ت33301هـ مورخ 29/4/1384 و قسمت اخیر ماده (12) آیین‌نامه معاملات شرکتهای برق منطقه‌ای، مدیریت شبکه برق ایران، سازمان توسعه برق ایران، سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) و سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)، موضوع تصویب‌نامه شماره 29089/ت33583هـ مورخ 11/5/1384 و آیین‌نامه معاملات شرکتهای آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاک سیستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو)، موضوع تصویب‌نامه شماره 29104/ت33583هـ مورخ 11/5/1384 و آیین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی، موضوع تصویب‌نامه شماره 29111/ت33583هـ مورخ 11/5/1384 از تاریخ مندرج در تصویب‌نامه‌های یادشده تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» تبصره (29) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تنفیذ می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17962
تاریخ تصویب :
1385/7/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت نیرو
موضوع :