جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

اصلاح ماده (14) اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشوروزارت راه و ترابری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پیشنهاد شماره 23424/11 مورخ 22/12/1384 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
در ماده (14) اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 12722/ت30207هـ مورخ 6/4/1383 عبارت « سه عضو موظف و دو عضو غیرموظف» حذف و بعد از عبارت « بلامانع است» عبارت « حداقل سه نفر از اعضای هیئت مدیره به صورت موظف انجام وظیفه می‌کنند.» اضافه می‌شود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 17951/30/85 مورخ 13/7/1385 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17962
تاریخ تصویب :
1385/6/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :