جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص سود بازرگانی گوشت مرغ


وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794 مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی گوشت مرغ مشمول ردیف 0207 صفر تعیین می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 10/7/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17966
تاریخ تصویب :
1385/7/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :