جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش نحوه اخذ گواهینامه پایان دوره متوسطه (دارای معدل) برای افرادی که قبلاً در دوره متوسطه تحصیل کرده‌اند

1ـ دارندگان گواهینامه پایان دوره متوسطه (6 ساله، 4 ساله، سه ساله) چنانچه متقاضی اخذ دیپلم معدل‌دار در رشته غیرمتناظر با دیپلم خود باشند می‌توانند به یکی از دو روش زیر اقدام کنند:
الف) در شاخه نظری در امتحانات کلیه دروس پایه سوم رشته مورد نظر (اعم از نهایی و غیرنهایی) بعنوان داوطلب آزاد شرکت نمایند و در صورت احراز شرایط براساس نمرات مأخوذه برای آنان معدل کتبی و کل محاسبه و منظورخواهد شد.
ب) در شاخه کاردانش ضمن ارائه گواهینامه‌های مهارت رشته مورد نظر در امتحانات دروس تکمیل مهارت (به استثنای کارورزی) و تعلیمات دینی و قرآن 3 و عربی 2/2 بعنوان داوطلب آزاد شرکت نمایند که در این صورت براساس نمرات مأخوذه برای آنان معدل کل محاسبه و منظور خواهد شد.
2ـ دارندگان مدرک قبولی پایه سوم دوره چهارساله متوسطه یا قبولی پایه پنجم دوره شش ساله متوسطه نظری و یا فنی و حرفه‌ای، یا قبولی پایه چهارم دوره پنج ساله فنی شبانه نظام قدیم متوسطه می‌توانند در همان رشته‌ای که قبلاً تحصیل کرده‌اند دیپلم معدل‌دار اخذ نمایند. افراد موضوع این بند از گذراندن دروس غیرنهایی پایه سوم رشته مربوط در شاخه نظری یا فنی و حرفه‌ای معاف بوده و معدل آخرین پایه قبولی آنان جایگزین نمرات دروس مذکور خواهدشد. این قبیل افراد صرفاً باید در امتحان نهایی دروس پایه مذکور به عنوان داوطلب آزاد شرکت کنند.
معدل کتبی و کل حائزین شرایط براساس نمرات مأخوذه، محاسبه و منظور می‌شود.
3ـ افرادی که قبلاً مطابق ضوابط موفق به اخذ دیپلم بدون معدل در شاخه نظری و یا فنی وحرفه‌ای و یا کاردانش شده اند نیز می‌توانند مطابق مفاد این مصوبه برای اخذ دیپلم معدل دار در رشته‌ای که دیپلم بدون معدل کسب کرده‌اند اقدام نمایند.
تبصره1ـ افراد موضوع این مصوبه چنانچه قبلاً برخی دروس را با کد یکسان (یا دروس معادل آن را مطابق جداول تطبیق) گذرانده باشند نمرات این دروس در صورت تمایل متقاضی پذیرفته می‌شود.
تبصره2ـ شیوه نامه اجرایی این مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
موضوع: نحوه اخذ گواهینامه پایان دوره متوسطه (دارای معدل) برای افرادی که قبلاً در دوره متوسطه تحصیل کرده‌اند در هفتصدو بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 9/12/1384 به تصویب رسید.

دبیر شورا محمدیان
رییس جلسه محمود فرشیدی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17970
تاریخ تصویب :
1384/12/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :